Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät

Sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus kahteen tai kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa. Vapaan järjestämisestä sovitaan yhdessä oman omaishoidon työntekijän kanssa.

Vapaata voidaan järjestää useilla eri tavoilla:
- lyhytaikaishoito omassa tai ostopalveluyksikössä
- päivätoiminta
- sijaisomaishoito
- lomitus asiakkaan kotona

Lomitukseen voidaan myöntää myös palveluseteli, jolloin asiakas voi itse valita eri palvelusetelituottajista itselleen sopivan.

Kaikista muista vapaan järjestämismuodoista (esim. lyhytaikaishoito, osavuorokausihoito, päivätoiminta) peritään maksuna 11,40 euroa/ yksi lakisääteinen vapaa. Sijaisomaishoidon ja tuntilomituksen avulla järjestettävästä vapaasta ei peritä asiakasmaksua.

Käytön edellytykset:

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Lisäedellytyksenä on, että tämä hoito tai muu huolenpito on mahdollista järjestää hoidettavan kotona, sopimalla hoidosta hänen hyväksymänsä omaisen tai muun hänelle läheisen henkilön kanssa.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi