Suoraan sisältöön

Tukipalveluja alle 65-vuotiaan omaishoitajalle

Omaishoitajien jaksamista tukevia palveluja ovat lakisääteiset vapaat, jotka voidaan järjestää lyhytaikaishoitona asumispalveluissa tai laitoshoidossa, sijaisomaishoitajan tai tuntilomittajan avulla, päivätoimintana tai kotiin annettavana palveluna.

Vapaita voidaan järjestää kaupungin omana palveluna, ostopalveluna tai palvelusetelin avulla.

Lakisääteisen vapaan lisäksi omaishoitoperheille voidaan järjestää muuta virkistysvapaata.

Palveluja haetaan oman alueen sosiaalityön yksikön omaishoidon tuen sosiaaliohjaajilta.

Käytön edellytykset:

Omaishoidon tukea saavalla omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hänelle maksetaan omaishoidon tukea. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »