Suoraan sisältöön

Tilapäinen asuminen

Tilapäinen asuminen on osa sosiaalihuollon asumispalveluja. Se perustuu Sosiaalihuoltolakiin. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista ja kiireellistä apua asumistilanteeseensa.

Tilapäinen asuminen kestää yleensä yhdestä kolmeen kuukauteen. Mikäli mitään muuta asumisvaihtoehtoa ei ole käytettävissä, selvitetään täyttyvätkö tilapäisen asumisen myöntämisperusteet.

Tilapäistä asumista järjestetään ostopalveluna palveluntuottajien Luona Oy: n sekä Pääkaupungin turvakoti ry: n asunnoissa. Lisäksi Helsingin kaupungilla on käytössään eri puolilla kaupunkia sijaitsevia tilapäiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja.

Tilapäistä asumista haetaan sosiaalitoimen alueellisten aikuissosiaalityön toimipisteiden kautta. Alueen sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan palvelutarpeen ja laatii esityksen tilapäisen asumisen työryhmälle, joka kokoontuu kahdesti viikossa.

Tilapäisen asumisen aikana asiakkaalle etsitään yhdessä asiakkaan kanssa välivuokravaiheen asunto tai suoraan pysyvä vuokra-asunto.

Tilapäinen asuminen on itsenäistä asumista. Mikäli asiakkaalla on vuokravelkaa, autetaan häntä tekemään maksusuunnitelma velan pois maksamiseksi. Tilapäistä asumista ei tarjota akuutista päihde- ja / tai vakavista mielenterveysongelmista kärsiville asiakkaille.

Käytön edellytykset:

Tilapäisen asumisen asiakkaat ovat aikuissosiaalityön asiakkaita.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Kaupungin omana toimintana tilapäinen asuminen järjestetään vuokrasopimukseen pohjautuvana, jolloin asiakkaan tulee itse maksaa vuokraa asumisestaan.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »