Suoraan sisältöön

Aikuissosiaalityö 16-29 -vuotiaille

Nuorten sosiaalityö palvelee 16-29 -vuotiaita helsinkiläisiä nuoria ja aikuisia alueellisissa nuorten sosiaalityön tiimeissä.

Kun elämäntilanne vaatii yksilöllistä palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmallista työskentelyä, voi varata ajan sosiaalityöntekijältä. Sosiaalityöntekijän kanssa voi pohtia elämäntilannetta ja tulevaisuutta, etsiä uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja eri elämänalueiden muutosta vaativiin asioihin kuten esimerkiksi asuminen, koulutus, työ/työttömyys, terveys ja sosiaaliset suhteet.

Sosiaalityöntekijältä saa tietoa muista nuorten palveluista. Omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta tehdään yhteistyötä ja tarvittaessa ohjataan muiden yhteistyökumppaneiden palveluihin. Näitä ovat muun muassa asumisneuvonta, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut, talous- ja velkaneuvonta, terveysasemat ja päihdepalvelut.

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja sopii tapaamisen ja tekee nuoren kanssa palvelutarpeen arvion. Sen perusteella tehdään sosiaalityön suunnitelma, josta käy ilmi, mitä palveluja nuorelle tarjotaan ja miten yhteinen työskentely jatkuu. Sosiaaliohjaajat antavat arjen tukea nuoren omassa elinympäristössä niille nuorille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki myönnetään kunnasta yksilöllisin perustein.Täydentävän toimeentulotuen päätöksiä valmistelevat osaksi myös etuuskäsittelijät. Ehkäisevän tuen päätökset tekee aina sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja sosiaalityön suunnitelman perusteella.

Käytön edellytykset:

Nuoret

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »