Suoraan sisältöön

Lyhytaikainen sijoitus vastaanottolaitokseen

Välittömässä vaarassa oleva lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottolaitokseen. Sijoitus voidaan tehdä kaikkina vuorokauden aikoina. Vastaanottolaitoksessa lapsi otetaan turvallisesti vastaan, hän saa tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa ja hänen sekä perheen tilanne arvioidaan. Lapselle nimetään omaohjaaja. Sijoituksen aikana tehdään työtä lapsen ja perheen kanssa, jotta kotiinpaluu olisi mahdollista. Arviointi aloitetaan heti sijoituksen tapahduttua. Ensimmäinen neuvottelu, tavoiteneuvottelu pidetään viiden vuorokauden kuluessa sijoituksesta. Kotiinpaluun tai jatkosijoituksen tulisi tapahtua viimeistään kahden kuukauden kuluessa sijoituksen alkamisesta.

Sijoituksen aikana tehdään lapsen tarpeisiin keskittyvä tilanteen yhteinen arviointi ja jatkosuunnitelma. Sijoituksen aikana tuetaan lasta ja hänen perhettään löytämään yhdessä uusia ratkaisukeinoja muutoksen aikaansaamiseksi. Lähtökohtana arvioinnissa ja suunnitelman tekemisessä ovat lapsen etu ja lapsen yksilölliset tarpeet. Tiiviiseen yhteistyöhön lapsen, vanhempien ja lapsen muiden läheisten kanssa osallistuu vastuusosiaalityöntekijä, laitoksen henkilökunta ja muut mahdolliset viranomaiset.

Kaikkia palvelun tuottajia sitoo vaitiolovelvollisuus. Eri-ikäiset sisarukset pyritään sijoittamaan mikäli mahdollista aina samaan laitokseen.

Käytön edellytykset:

Virka-aikana lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja Palvelujen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijä arvioivat yhdessä käytettävissä olevien tietojen pohjalta lapsen sijoituspaikan. Virka-ajan ulkopuolella sijoituksen tekee sosiaalipäivystys. Laitossijoitus on mahdollista, mikäli perhehoito ei pysty vastaamaan lapsen tarpeisiin tai siellä ei ole vapaita paikkoja. Sijoittava sosiaalityöntekijä tekee sijoituksesta Lastensuojelulain 37§ tai 38§ mukaisen päätöksen.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »