Suoraan sisältöön

Etsivä lähityö

Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Työnkuvaan kuuluu neuvonta sekä avun tarpeessa olevien henkilöiden ohjaaminen ja tarvittaessa saattaminen palveluiden piiriin. Etsivää työtä tehdään ulkona asuvien sekä palveluiden ulkopuolella olevien parissa.

Etsivä lähityö kiinnittää huomiota alueen ilmiöihin, ottaa vastaan asukkaiden ja toimijoiden huoliviestejä ja vie tietoa alueen verkostoihin. Toiminta-alueena on koko Helsinki; kullakin neljällä ilmansuunnalla työskentelee oma työpari. Etsivä lähityö toimii pääsääntöisesti virka-aikana.

Etsivään lähityöhön kuuluu nopean tilannearvion tekeminen katuolosuhteissa ja hoidettavien asioiden priorisointi keskustellen ja suunnitellen asiakkaan kanssa. Lisäksi Etsivä lähityö varmistaa, että asiakkaan etu toteutuu palveluissa; hän saa ilmaistua tarpeensa, saa asianmukaista kohtelua ja saa tarvitsemansa palvelut, joihin on oikeutettu.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu kenelle tahansa apua tarvitsevalle.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »