Suoraan sisältöön

Yhdyskuntatyö

Yhdyskuntatyö on pitkäjänteistä vaikuttamista kaupunginosan kehittymiseen yhdessä asukkaiden, alueen yhdistysten, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Yhteistyöverkostoissa ja asukaskohtaamisissa tartutaan alueilta nouseviin huoliviesteihin ja kehittämistarpeisiin, jotka eivät kuulu kenenkään tietyn viranomaisen tehtäviin. Otetaan selvää minkä asteisesta häiriöstä tai ongelmasta on kyse ja onko asiaan yksittäistä tahoa, joka sen voi ratkaista tai hoitaako joku jo asiaa. Jos asian ratkaiseminen vaatii useampia tahoja, reagoi yhdyskuntatyö asiaan etsimällä ja saattamalla yhteen tahot, jotka voivat vaikuttaa asiaan.

Yhdyskuntatyöntekijään voi ottaa yhteyttä, kun haluaa parantaa alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta, hyvinvointia.

Käytön edellytykset:

Kaikille asukkaille

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | In English »