Suoraan sisältöön

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyö on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön ja Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen sosiaalityöntekijät ohjaavat asiakkaat palvelun piiriin.

Aloitusneuvottelussa yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa sovitaan työskentelyn tavoitteista. Perhetyö muokataan sisällöltään perheen tarvetta vastaavaksi. Se voi olla esimerkiksi keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa, neuvontaa, ohjausta ja yhdessä tekemistä. Palvelua voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena. Työskentelyä arvioidaan säännöllisillä väliarvioinneilla.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä arkisin tai viikonloppuisin. Työskentely perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja yhdessä sopimiseen. Työskentelyn aikana pyritään löytämään niitä keinoja, joiden vanhempi kykenee olemaan omalle lapselleen riittävän hyvä vanhempi. Työskentelyssä lapsen tai nuoren omaa toimijuutta pyritään vahvistamaan ja tukemaan. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot.
Perhetyön toteutuksesta vastaavat alueelliset perhetyön yksiköt.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Sosiaalityöntekijä arvioi perhetyön tarpeen ja hakee palvelua. Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »