Suoraan sisältöön

Mainosluvat

Mainoslaiteluvat käsitellään yleensä toimenpidelupina. Ammattitaitoisen suunnittelijan käyttäminen on tärkeää laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja lupaprosessin hoitamiseksi.

Kiinteistöille, joissa mainospaikkoja tarvitaan useammalle toimijalle, edellytetään laadittavaksi mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Yksittäisen vuokralaisen vaihtuessa ei tällöin yleensä ole tarpeen hakea uutta lupaa, kun kiinteistöllä on yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa esitetään myös muut laitteet kuten valaisimet ja opasteet.

Helsingissä yleisille alueille sijoitettaville toistuville ulkomainoslaitteille haetaan mallihyväksyntä, jonka jälkeen vasta haetaan yksittäisiä laitepaikkoja.

Mainoslaitteet ovat kehittyneet ja muuttumassa digitaalisiksi. Uuden tekniikan sijoittaminen ja sovittaminen kaupunkikuvaan vaatii aina tapauskohtaista harkintaa.

Ilman toimenpidelupaa saa seinälle asettaa kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisia (9 § ja 21 §) mainoslaitteita. Mainoslaitteen alle on huomattava jättää vapaata alikulkutilaa vähintään 2,5 metriä.

A-standin sijoittamiseen ei tarvita toimenpidelupaa, mutta sen sijoittelussa tulee noudattaa niitä sijoittamisperiaatteita, jotka esitetään A-standit-sivulla.

Käytön edellytykset:

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste-palvelussa.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska »