Suoraan sisältöön

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolapalveluiden tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen.

Lastenneuvolassa seurataan ja tutkitaan lapsen kasvua ja kehitystä, keskustellaan perheen terveystottumuksista sekä perhettä mahdollisesti askarruttavista kysymyksistä. Neuvolasta lapsi saa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset vakavia sairauksia vastaan. Lastenneuvolatyöhön osallistuvat terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaanottoajan omaan neuvolaan voi varata sähköisesti tai keskitetyn puhelinpalvelun kautta.

Lastenneuvolaseuranta koostuu määräaikaistarkastuksista ja laajoista terveystarkastuksista. Määräaikaistarkastuksia neuvolassa järjestetään ikäkausittain. Lastenneuvolassa laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4-vuoden iässä. Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi ja tarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Tarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat. Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajaan terveystarkastukseen pohtimalla omia elintapojaan, päihteiden käyttöään ja arjen voimavarojaan etukäteen kotona.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »