Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten kriisiasuminen

Kehitysvammaisten kriisiasuminen auttaa tilanteissa, joissa peruspalvelut ja muut tukitoimet eivät riitä ja henkilöllä on samanaikaisesti useita haasteita kuten

- vaikeuksia selviytyä asumisessa, työ- ja päivätoiminnoissa tai opinnoissa
- mielenterveysongelmia esim. masennusta, ahdistusta, pakko-oireita, jumiutumista
- käyttäytymisen haasteita
- vuorokausirytmien katoamista ja unihäiriöitä

Kriisiasumisjakso alkaa moniammatillisella tulopalaverilla, jossa käydään tulotilanne ja jakson tavoitteet läpi. Palaverin tavoitteena on tuottaa yhteinen näkemys asiakkaan tilanteesta ja auttaa löytämään kullekin asiakkaalle yksilöllinen tuki kriisitilanteessa. Jakson aikana pidetään tarvittaessa väliarviointeja ja lopussa loppupalaveri, jossa arvioidaan jakson tavoitteiden toteutuminen ja tehdään jatkosuunnitelmat.

- selkeä päiväohjelma
- oireseuranta
-lääkityksen arviointi ja seuranta

Kriisiasumista järjestetään Aurinkolahden ryhmäkodissa.

Kehitysvammaisten kriisiasumisen palveluja haetaan oman asuinalueen sosiaalityöntekijältä.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille kehitysvammaisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »