Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien, kehitysvammaisten ja autististen, koululaisten iltapäivätoiminnan. Toimipisteet toimivat koulujen yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä. Helsingin perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa ohjeistetut ja määritellyt toimintaperiaatteet koskevat myös kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on luoda lapselle ja nuorelle mielekäs ja turvallinen vapaa-ajantoiminta, joka tukee hänen ikätasoista kehitystään. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana ovat sekä yksilölliset että ryhmän yhteisölliset tarpeet ja tavoitteet.

Käytön edellytykset:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 28.11.2017 (§ 22), että kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta päätökset tehdään vuosiluokan 9. päättymiseen asti. Mikäli oppilas käy 10.-vuosiluokan ja tarvitsee iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaisesti toteutettuna, tehdään toimintaan ottamisesta erillinen päätös.

Vaikeasti tai/ja syvästi kehitysvammaisille koululaisille iltapäivätoiminta on maksutonta kaupungin hallituksen 4.6.1990 (§ 1361) päätöksen mukaisesti. Helsingin erityishuollon johtoryhmän mukaan niiltä kehitysvammaisilta ja autistisilta 3-10 luokkalaisilta oppilailta, joiden iltapäivätoiminta on liitetty erityishuolto-ohjelmaan, ei peritä iltapäivätoimintamaksua (erityishuollon johtoryhmä 21.6.2007).

Toimintaa järjestetään koulujen toiminta-aikoina lukuun ottamatta lauantaikoulupäiviä. Iltapäivätoiminnan päätöksellä koululainen voi tarpeen mukaan osallistua osa- tai kokopäiväisesti myös koulujen loma-aikojen ja kesäloma-ajan toimintaan. Loma-ajan toiminta-aika on klo 8-16.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    >   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi | In English »