Suoraan sisältöön

Kolmevuotiaan lapsen terveystarkastus päiväkodissa

Päiväkodissa tehtävä ikäkausitarkastus sisältää lapsen terveystarkastuksen ja suun terveystarkastuksen sekä ryhmäkeskustelun lapselle tutussa ympäristössä.

Terveystarkastuksen tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia, vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. Terveydenhoitaja keskustelee kanssanne muun muassa lapsen ravitsemustottumuksista sekä kasvatukseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja kartoittaa myös lapsen neurologista kehitystä.

Hammashoitaja tai suuhygienisti tekee lapselle suun terveystarkastuksen.

Ryhmäkeskustelussa vanhemmilla on mahdollisuus keskustella toisten vanhempien sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja varhaiskasvattajan kanssa lapsen kehityksestä sekä perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Jos vanhempien äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, voimme tilata mukaan tulkin. Kerro tulkin tarpeesta päiväkodin henkilökunnalle.

Palvelu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Muiden kielten osalta tulkki tilataan paikalle perheen tarpeen mukaan.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »