Suoraan sisältöön

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö

Ympäristöhaittaa koskeva toimenpidepyyntö on ilmoitus asiasta, joka aiheuttaa haittaa ympäristössä ja jota asukas pyytää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluita selvittämään.

Toimenpidepyynnön voi tehdä esimerkiksi roskaantumisesta, päästöhavainnosta ojassa, savuhaitasta, häiritsevästä melusta tai rakennustyömaapölystä.

Toimenpidepyyntöön tulee laittaa toimenpidepyynnön tekijän nimi, osoite, haitan aiheutumispaikka, kuvaus haitasta ja sen aiheuttajasta. Mikäli mahdollista, olisi hyvä liittää mukaan valokuva tai äänitallenne haitasta. Mitä tarkemmin haitta, aiheuttaja ja sijainti on kuvattu, sen varmemmin asia saadaan selvitettyä.

Ympäristöpalvelut tutkii ja käsittelee toimenpidepyynnöt pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä.

Toimenpidepyyntö tehdään kaupungin palautejärjestelmässä. Palautejärjestelmän rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa hel.fi/rekisteriseloste otsikon Kaupunginkanslia alla.

Ympäristöpalvelut muistuttaa, että henkilötiedot tullaan kirjaamaan ympäristönsuojelun tietokantaan ja tallennettavat tiedot ovat pääosin julkisia. Myös ympäristöpalveluihin saapunut toimenpidepyyntö on pääsääntöisesti julkinen asiakirja.

Asia tulee vireille ympäristöpalveluissa, kun palaute on saapunut. Ilmeisen perusteettomasta ilmiannosta peritään Helsingin kaupungin ympäristönsuojelunviranomaisen taksan mukainen maksu.

Palautejärjestelmän kautta ei voida käsitellä kiireellisiä toimenpidepyyntöjä järjestelmän hitauden vuoksi. Kiireellisistä esim. ympäristöonnettomuuksiin liittyvistä toimenpidepyynnöistä löytyy ohjeita kaupungin verkkosivuilta.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi