Suoraan sisältöön

Sijoitussopimus

Sijoitussopimus tarvitaan johdoille, rakenteille ja laitteille, jotka sijoitetaan pysyvästi Helsingin kaupungin yleisille alueille ja jotka ulottuvat yleiselle alueelle enemmän kuin rakennusjärjestyksessä sallitaan.

Sijoitussopimusta vaativia rakenteita ovat mm.

- Katualueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 20 m tai liittymässä on kaivoja

- Puistoalueille rakennettavat tonttijohtoliittymät, kun johdon pituus ylittää 10 m tai liittymässä on kaivoja

- Tontin ajoliittymä, kun kulkutie rakennetaan viheralueen läpi tai siihen liittyy rakenteita

- Maanalaiset tilat, kuten yhdystunneli ja huoltokäytävä, mikäli niiden sijainti vaikuttaa yleisen alueen käyttöön. (ks. Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohje Lisätietoja-kohdasta)

- Maanalaisiin tiloihin liittyvät, maan pinnalle ulottuvat rakenteet ja laitteet
Maanalaiset rakenteet yleisesti esim. rakenteiden perustukset, siirtymä- ja sulkulaatat sekä pysyvät maa- ja kallioankkurit

- Aita, tukimuuri, vastapenger, lujitemaamuuri tai maan muotoilu

- Rakennuksen osa esim. katos, räystäs, erkkeri, parveke, sisäänkäyntiluiska tai -tasanne

- Hulevesien johtaminen ja imeyttäminen yleiselle alueelle

SOPIMUKSEN HAKEMINEN

Sopimusta haetaan ensisijaisesti Lupapiste.fi: n kautta. Lupapisteen kautta sopimushakemusten käsittely on nopeinta.

Toissijainen tapa on toimittaa hakemuslomake sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Tällöin edellytetään sopimusehdotuksen allekirjoittamista Sörnäistenkatu 1: ssä ennen sopimuksen syntymistä.

HINNAT

Sijoitussopimusten hinnat määräytyvät rakenteen tyypin mukaan (ks. hinnasto Lisätietoja-kohdasta).

Yhdyskuntaa palvelevista putkista ja johdoista tai niihin liittyvistä rakenteista ei peritä maksua

Sijoitussopimus ei ole lupa työskentelylle yleisellä alueella. Työskentelyyn yleisellä alueella tarvitaan katutyölupa sekä suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä (ks. Lisätietoa katutyöluvista).

Helsingin Satama, ELY-keskus, Tukkutori ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala myöntävät sijoitusluvat hallinnoimilleen alueille.

Lupa myönnetään kiinteistölle tai rakenteen omistajalle tai haltijalle. Kiinteistön omistajan tai haltijan edustaja voi hakea lupaa valtakirjalla.

Jos haetaan lupaa sijoittaa yksityisiä sähkökaapeleita asemakaavoitetulle alueelle, hakijan on liitettävä sijoitussopimushakemukseen Helsingin Energian lausunto.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Aiheeseen liittyvät palvelut:Yhteystiedot ja toimipisteet:


Suomeksi

JAA