Suoraan sisältöön

Ruokamyrkytysepäilystä ilmoittaminen

Mikäli olet syönyt helsinkiläisessä elintarvikehuoneistossa tai ostanut elintarvikkeita Helsingistä ja epäilet sairastuneesi ruokamyrkytykseen ruokailun jälkeen voit ilmoittaa ruokamyrkytyksestäsi kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikköön, joka vastaa ruokamyrkytysten selvitystyöstä. Ilmoitus tehdään Ilppa-järjestelmän kautta, josta se ohjautuu ainoastaan elintarvikehuoneiston valvojalle. Valvoja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja antaa toimintaohjeita. Ilppa-palvelun verkko-osoite: ilppa.fi

Kuluttaja: tee ilmoitus, jos epäilet syömäsi ruoan tai juoman aiheuttaneen sinulle ruokamyrkytysoireita, allergisen reaktion tai muun haitan. Palautetta kannattaa antaa myös suoraan yritykselle. Ilppa-palvelun verkko-osoite: ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset

Toiminnanharjoittaja: tee ilmoitus, jos myymäsi tai tarjoilemasi elintarvikkeen epäillään aiheuttaneen ruokamyrkytyksen, allergisen reaktion tai muun haitan. Ilppa-palvelun verkko-osoite: ilppa.fi/toiminnanharjoittajan-ilmoitukset

Elintarvikevalvonnan yhteystiedot: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi.

Myrkytystietokeskus antaa hätäensiapua lääkeyliannoksissa sekä kasveja, sieniä ja teknokemian tuotteita koskevissa myrkytyspuheluissa: puh. 09 471 977 (suora), 09 4711 (vaihde).


Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »