Suoraan sisältöön

Asunnontarkastus

Asukas tai asunnon omistaja (joskus myös isännöitsijä) voi tehdä pyynnön kaupunkiympäristön toimialan ympäristöterveysyksikölle asunnon terveyshaitan selvittämiseksi, silloin kun on perusteltuja syitä epäillä terveyshaittaa aiheuttavaa olosuhdetta asunnossa eikä kiinteistön omistaja ole ryhtynyt toimenpiteisiin haitan selvittämiseksi.

Asunnontarkastukseen sisältyy aistinvaraisia havaintoja sekä mahdollisia tutkimuksia ja mittauksia, joiden tekemisessä sovelletaan Asumisterveysohjeessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: 1) ja -asetuksessa annettuja ohjeita.

Kaikista asunnontarkastuksista tehdään tarkastuskertomus, johon kirjataan arvio terveyshaitasta. Korjaaminen ja korjaustavan valinta sekä työnaikainen valvonta ovat korjausvastuullisen osapuolen tehtäviä.

Toimimme puolueettomasti asuntojen terveyshaittojen selvittämiseksi.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »