Suoraan sisältöön

Ympäristötutkimus

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut kerää tutkimusaineistoja pääosin lainsäädäntöön ja erilaisiin lupiin perustuvien päätösten, tarkastusten, seurantojen ja tarkkailujen kautta.

Aineistot koskevat laajasti eri aihepiirejä, kuten vesistöjä, elintarvikkeita tai asumisterveyttä.

Aineistoja kerääntyy myös omien erillisselvitysten ja tutkimusten kautta.

Ympäristöpalvelujen toiminnasta syntyvää tietoa myös tilastoidaan ja ylläpidetään erilaisia rekisterejä.

Tutkimusta tehdään myös yhteistyössä ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi yliopiston, kanssa.

Tutkimusten ja selvitysten tuloksia on käytetty valvontatyön kehittämiseen ja kohdentamiseen sekä mahdollisten toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden esittämiseen.

Tuloksia on käytetty hyväksi myös erilaisten ohjelmien ja strategioiden valmistelussa.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »