Suoraan sisältöön

Jätevesi, kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Jätevesien kiinteistökohtaisen käsittelyjärjestelmän on täytettävä hajajätevesiasetuksessa annetut puhdistustehovaatimukset.

Jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu terveys- tai ympäristöhaittaa.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevedet käsitellään yleensä kiinteistökohtaisesti. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvitykselle asetetut vaatimukset on esitetty hajajätevesiasetuksessa.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää lupaa, jota haetaan rakennusvalvonnasta. Lupahakemuksen liitteenä tulee olla jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma, jonka on täytettävä hajajätevesiasetuksessa mainitut vaatimukset.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Kaupungin ympäristöpalvelut antaa rakennusvalvonnalle lausunnon suunnitelmasta.

Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava valmistajan ohjeiden ja jätelainsäädännön mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täyttyvät.

Jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Ne säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Palvelusta vastaa:

Aiheeseen liittyvät palvelut:Yhteystiedot ja toimipisteet:


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA