Suoraan sisältöön

Jätteen sijoittaminen maaperään

Kiinteistön haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristökeskukselle muiden kuin puutarhajätteiden ja kompostoitujen elintarvike- tai käymäläjätteiden sijoittamisesta maaperään, ellei sijoittaminen jätteen määrän vuoksi edellytä ympäristölupaa tai muuta säädettyä ilmoitusta. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista. Ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset jätteen ympäristökelpoisuutta kuvaavat analyysitulokset, karttapiirros sijoituspaikasta sekä selostus siitä, miten jätteet aiotaan sijoittaa maaperään.

Jätteen maaperään sijoittamista suunnittelevan on syytä olla yhteydessä ympäristökeskukseen hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Helsingin konserni


Suomeksi