Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden palveluasuminen

Palveluasumisessa asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan asiakkaan henkilökohtaisesti tarvitsemista palveluista. Palveluja ovat mm. ateriat, vaatteiden huolto, siivous, turvapalvelu, virkistystoiminta, asiointiapu, perushoito sekä terveyden- ja sairaanhoito.

Pitkäaikaisesta palveluasumisesta asiakkaalta peritään vuokra, perusmaksu, ateriamaksu ja palvelumaksu sovituista henkilökohtaisista palveluista. Maksu määräytyy asiakkaan palvelujen mukaan huomioiden asiakkaan maksukyky niin, että hänelle jää käyttövaraa 20 % nettotuloista tai vähintään 254 euroa kuukaudessa.

Pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään myös yksityisten palveluntuottajien palvelutaloissa ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Uudet asiakkaat hakevat palveluja soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.

Käytön edellytykset:

Tarvittava hoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityiskodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. Ympärivuorokautista hoitopaikkaa ei voida myöntää, jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä.

Maksujen määräytymistä varten asiakas antaa tiedot tuloista ja varallisuudesta.

Palvelu on tarkoitettu iäkkäille ja alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »