Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden laitoshoito

Laitoshoitoon kuuluu mm. auttaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuntoutus, tuki ja opastus, virkistystoiminta sekä terveyden- ja sairaanhoito. Myös siellä on tavoitteena turvata iäkkään asiakkaan mahdollisimman hyvä toimintakyky.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu yksinäiseltä henkilöltä ja puolisoista pienempituloiselta on 85 % hänen nettotuloistaan. (Tässä tapauksessa puolisoista suurempituloinen jää asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin.) Asiakkaan käyttövaraksi jää 15 % hänen omista nettotuloistaan, kuitenkin vähintään 105 euroa/kk. Maksu puolisoista suurempituloiselta on 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. (Tässä tapauksessa pienempituloinen puoliso jää asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin.) Asiakkaan käyttövara sisältyy puolisoiden yhteiseen käyttöön jäävään 57,5 %: iin.

Laitoshoitoa järjestetään Kivelän, Koskelan, Myllypuron ja Kustaankartanon seniorikeskuksissa. Lisäksi pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään ostopalveluna Helsingin Seniorisäätiöllä.

Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-infon puhelinneuvontaan, p. 09 310 44556, ma-pe 9-15.

Käytön edellytykset:

Tarvittava hoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityiskodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. Ympärivuorokautista hoitopaikkaa ei voida myöntää, jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä.

Maksujen määräytymistä varten asiakas antaa tiedot tuloista ja varallisuudesta.

Palvelu on tarkoitettu iäkkäille ja alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »