Suoraan sisältöön

Öljysäiliö, käytöstä poistettu

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 13 §: n mukaan säiliön omistajan tai haltijan tulee tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa käytöstä poistettu, maaperässä oleva öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö.

Puhdistuksen ja tarkastuksen suorittajalla on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksyntä kemikaalisäiliöiden tarkastustoimintaan.

Todistus puhdistuksesta ja tarkastuksesta on toimitettava kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikölle (kymp.yseposti(at)hel.fi). Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on poistettava.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää lisäselvityksiä tai säiliön poistamista maaperästä, mikäli säiliö on rikkoutunut tai muista syistä on aihetta epäillä, että säiliössä varastoitua kemikaalia on päässyt maaperään.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »