Suoraan sisältöön

Syntymävanhemman adoptioneuvonta

Jos harkitsee lapsensa luovuttamista adoptioon, asiasta voi tulla keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa jo raskauden aikana. Adoptioneuvonnan voi myös aloittaa vasta lapsen syntymän jälkeen.

Biologisella vanhemmalla on aina vähintään kahdeksan viikon harkinta-aika. Lapsi sijoitetaan harkinta-ajaksi vastaanottoperheeseen. Biologinen vanhempi voi käydä vastaanottoperheessä katsomassa/hoitamassa lastaan.

Adoptioneuvonnassa keskustellaan biologisen vanhemman ajatuksista tulevaa vanhemmuutta ajatellen, tulevaisuuden suunnitelmista sekä erilaisista lapsiperheiden palveluista.

Neuvonnassa pohditaan eri vaihtoehtoja ja annetaan tietoa kaikista adoptioon liittyvistä asioista. Silloin kun lapsen isä on tiedossa, myös häntä kuullaan mahdollisuuksien mukaan ja hän voi halutessaan tunnustaa isyytensä. Isyyden vahvistamisen jälkeen tarvitaan myös isän suostumus adoption vahvistamiseksi. Lapselle valitaan adoptiohakijoiden joukosta perhe, jolla katsotaan olevan parhaat edellytykset juuri tämän lapsen vanhemmiksi. Myös biologisen vanhemman toiveet pyritään huomioimaan lapsen sijoituksessa.

Adoption yhteydessä tai myöhemmin, voidaan myös sopia biologisen vanhemman ja lapsen yhteydenpidosta. Biologisen vanhemman mahdolliset yhteydenpitotoiveet (tapaamiset, kuvien/kirjeiden lähettäminen) huomioidaan perheen valinnassa.

Lisätietoa kotimaisesta adoptiosta: , Kotimainen adoptio, Opas syntymävanhemmille

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »