Suoraan sisältöön

Perheen sisäinen adoptio

Neuvonnassa käymme yhdessä läpi perheen tilannetta sekä adoption oikeusvaikutuksia. Kaikkien osapuolien suostumus adoptioon tarvitaan.

Perheen sisäinen adoptioprosessi kestää yleensä joitain kuukausia.

Ota yhteyttä kaikissa adoptioneuvonnan kysymyksissä sosiaalityöntekijöihimme:

Aulikki Haimi-Kaikkonen puh. 09 3104 3006

Maria Jensen puh. 09 3104 3179

Sanna Schultz-Karlsson puh. 09 3104 3406

Saara Leinonen puh. 09 3104 3657

REKISTERÖIDYT PARISUHTEET
Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt, jotka ovat hankkineet lapsen yhteisellä päätöksellä, voivat hakea adoption vahvistamista lapsen syntymän jälkeen. Silloin kun lapsi on saanut alkunsa vasta parisuhteen rekisteröitymisen jälkeen, biologisella äidillä on kahdeksan viikon harkinta-aika. Kahdeksan viikon harkinta-aikaa noudatetaan myös, jos luovuttaja/biologinen isä on tiedossa. Neuvontaa varten hakijoiden tulee ilmoittautua adoptioneuvontaan. Neuvontaan ei ole jonoa ja se toteutetaan yleensä yhdellä toimistokäynnillä. Mikäli raskaus ei ole alkanut anonyymin luovuttajan sukusoluilla, käyntejä voi olla useampia, sillä kaikkia osapuolia on kuultava ja adoption oikeusvaikutukset on selvitettävä kaikille osapuolille. Jos kyseessä on anonyymi luovuttaja, lapsen biologinen äiti voi käydä lastenvalvojalla vastustamassa isyyden selvittämistä.

Jos isyys vahvistetaan, tarvitaan adoption vahvistamiseksi myös lapsen isän suostumus adoptioon. Kaikki vanhemman ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet poistuvat aikaisemmalta vanhemmalta adoption vahvistamisen jälkeen, mutta osapuolet voivat halutessaan tehdä sopimuksen lapsen ja toisen biologisen vanhemman välisestä yhteydenpidosta. Silloin kun sopimus tehdään adoptioprosessin aikana, se vahvistetaan tuomioistuimessa adoption vahvistamisen yhteydessä. Adoption vahvistamista haetaan käräjäoikeudesta.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »