Suoraan sisältöön

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit ovat kouluissa varmistamassa lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja hyvää tulevaisuutta. Jotta pulmat havaitaan ajoissa, terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksia. Lääkäri auttaa opiskelukykyyn vaikuttavien pulmien selvittelyssä. Hän on osa opiskeluhuoltoa ja koulun muiden ammattilaisten konsultoitavissa. Koululääkärit noudattavat työssään lakeja, asetuksia ja Helsingin kaupungin strategiaa.

Helsingin peruskoululaisia, lukiolaisia sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita palvelee yhteensä 30 päätoimista koululääkäriä. Terveysasemien lääkärit eivät osallistu kouluterveydenhuoltoon. Pääsääntöisesti sairaudet hoidetaan terveysasemalla.

Akuuttisairausvastaanotto ei kuulu koululääkärin tehtäviin.

Koululääkärin työtä määrittäviä lakeja ja asetuksia
- Terveydenhuoltolaki, Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
- Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
- Lastensuojelulaki
- Tartuntatautilaki
- Sora -lainsäädäntö

Koululääkäreiden työkuvaan kuuluvat
1. terveystarkastukset, joita ovat a) laaja-alaiset terveystarkastukset b) opiskeluterveydenhuollon kutsunta- ym tarkastukset c) yksilöllisen tarpeen mukaiset tarkastukset
2. kontrollivastaanotot
3. konsultaatiot
4. monialaiset neuvottelut
5. muut tehtävät: asiantuntijatehtävät, hätäensiapu

Suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen lisäksi joissakin kouluissa koululääkärin palveluja tarjotaan myös muilla kielillä. Tarvittaessa käytetään tulkkia.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »