Suoraan sisältöön

Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalan tehtävänä on huolehtia akuutista osastohoidosta ja kotisairaalahoidosta tilanteissa, joissa päivystysyksikön tai erikoissairaanhoidon (HUS) hoito ei enää ole tarkoituksenmukaista.

Kaupunginsairaalan tehtävänä on somaattisten sairauksien diagnosointi, hoitaminen ja potilaiden toimintakyvyn tukeminen. Kaupunginsairaalan hoitotyön painopisteet ovat akuuttihoito, geriatrinen kuntoutus ja palliatiivinen hoito. Kotisairaala on tärkeä toimija infektiopotilaiden hoitoketjussa. Kaupunginsairaala järjestää lääkäripalvelut palvelualueilla kotihoitoon, palveluasumiseen ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköihin.

Potilaat tulevat kaupunginsairaalan osastoille pääasiassa päivystyspoliklinikoiden kautta tai jatkohoitoon erikoissairaanhoidon (HYKS) osastoilta.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »