Suoraan sisältöön

Toukolakodin asumispalvelut

Toukolakoti tarjoaa asumisen 1-2 hengen peruskalustetuissa huoneissa. Yhden hengen huoneeseen voi päästä ainoastaan asumalla ensin kahden hengen huoneessa. Asumisjaksot ovat kestoltaan noin vuoden.

Toukolakoti tukee päihteettömään, vastuulliseen elämään sekä auttaa etsimään juuri itselleen sopivia avohoidon palveluja. Asukkailla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin Toukolakodin työntekijöiden kanssa. Kerran viikossa asukkaat ja työntekijät kokoontuvat yhteiseen kokoukseen.

Toukolakodissa työskentelee johtava ohjaaja ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Asukkaat ja henkilökunta luovat yhdessä Toukolakodin päihteettömyyteen kannustavan, erilaisuuttakin hyväksyvän ilmapiirin.

Käytön edellytykset:

Toukolakotiin muuton yhteydessä asukas sitoutuu Toukolakodin sääntöihin. Päihteiden käyttö, lomalta palaamattomuus tai väkivaltainen käytös johtavat asumissuhteen purkautumiseen.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »