Suoraan sisältöön

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevien terveystarkastukset

Terveydenhoitaja tekee kaikille lukiossa ja ammatillisessa perus- tai aikuiskoulutuksessa ensimmäistä vuotta opiskeleville terveystarkastuksen. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon aikaisempi terveys- ja hyvinvointisuunnitelma. Tarvittaessa tilataan aiemmat terveystiedot.

Terveystarkastuksen yhteydessä suositellaan täyttämään Pegasos-sairauskertomuksen terveystottumuslomake. Ammatillisen koulutuksen terveystarkastuksissa kiinnitetään lisäksi huomiota opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset.

Lääkärintarkastus järjestetään toisen asteen koulutuksessa opiskeleville ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Mikäli lääkärintarkastus on tehty opiskelijavalinnan yhteydessä kyseisen opiskelualan lainsäädännön tai erityispiirteiden vuoksi, ja siitä on kirjoitettu T-todistus tai vastaava, erillistä lääkärintarkastusta ei tarvitse enää tehdä, ellei terveydenhoitajan terveystarkastuksessa ilmene siihen uutta tarvetta. Opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastus on perusteltua tehdä miespuolisille opiskelijoille sinä vuonna, kun opiskelija on kutsunnanalainen.

Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena kuitenkin aina

erityisopiskelijoille
opiskelijoille, joilla on opiskelualaan tai tulevaan ammattiin vaikuttava pitkäaikaissairaus tai vamma
opiskelijoille, jotka joutuvat opiskeluaikanaan alttiiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille
terveydenhoitajan arvion mukaan

Lääkärintarkastuksessa selvitetään nuoren voimavarat ja mahdolliset tuen tarpeet sekä psyykkinen ja fyysinen terveydentila. Tarkastuksessa huomioidaan terveystottumukset ja mahdolliset aikaisemmat sairaudet. Terveysneuvonnan painopisteitä ovat mielenterveyden tukeminen, ruokailu- ja liikuntatottumukset, päihteiden käytön ehkäisy ja seksuaaliterveys. Lääkärintarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan Nuorison terveystodistus ja kutsunnanalaisille kirjoitetaan lääkärinlausunto terveydentilasta puolustusvoimille. Tarvittaessa nuori ohjataan lisätutkimuksiin tai jatkohoitoon.

Aikuislukioissa lukiotutkintoa suorittavien, alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden terveystarkastusohjelma toteutetaan lukion 1. luokan tarkastusohjelman mukaisesti. Aikuislukion opiskelijat, jotka ovat suorittamassa vain yhtä kurssia aikuislukiossa, eivät kuulu terveystarkastusten piiriin.

Käytön edellytykset:

Opiskelijat

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »