Suoraan sisältöön

Opiskeluterveydenhuollon terveyskysely

Opiskelijan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys selvitetään opintojen alussa täytettävällä terveyskyselyllä ja aiempiin terveystietoihin perehtymällä. Opiskelijat saavat terveyskyselylomakkeen täytettäväksi opiskelupaikan varmistuttua tai opintojen alettua. Terveyskyselyssä selvitetään opiskelijan terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä sekä opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Terveyskyselyn tuloksen avulla voidaan arvioida terveystarkastukseen kutsumisen kiireellisyys.

Ensimmäisen vuoden terveystarkastuksia voidaan pitää ikäryhmä- tai elämänvaihetarkastuksina, sillä tässä elämänvaiheessa pahenevat monet sellaiset mielenterveysongelmat, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen ja varhaiseen eläkkeelle joutumiseen. Vakavan masennuksen, vetäytymisen ja ajatushäiriöiden havaitseminen on tärkeätä. Mahdollinen kiusaaminen tunnistetaan ja siihen puututaan.

Terveyskyselyn tehtävänä on myös suunnata opiskelija pohtimaan monipuolisesti terveyteensä liittyviä tekijöitä ja auttaa opiskelijaa havaitsemaan omat mahdollisuutensa terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. Kysely tarjoaa opiskelijalle helpon mahdollisuuden hakea tukea terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Käytön edellytykset:

Opiskelijat

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »