Suoraan sisältöön

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

Terveystarkastuksen tehtävänä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Nuorta ohjataan tekemään terveyttä edistäviä valintoja ja tuetaan itsenäistymisessä. Terveystarkastuksessa selvitetään opiskelijan opiskelukykyä ja elämäntilannetta, itsetuntoa, voimavaroja ja vastuuta omasta terveydestään. Tarvittaessa tehdään laajempi motivaation, riskien, muutoshalukkuuden ja muutoksen esteiden selvittäminen. Opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea ja heitä ohjataan opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien piiriin.

Opiskelukykyyn voivat vaikuttaa

mielenterveys- ja päihdeongelmat
sosiaaliset ongelmat
muutto toiselta paikkakunnalta
pitkäaikaissairaus
kiusaaminen
oppimisvaikeudet

Muut mahdollisesti tukea tarvitsevat

maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset opiskelijat
uudelleenkoulutukseen tulevat opiskelijat
opiskelijat, joiden edellisistä opinnoista on kauan
perheelliset opiskelijat
opiskelun ohessa työssäkäyvät opiskelijat

Opiskelijoiden terveystarkastustoiminnan tavoitteena on

selvittää yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan elämäntilanne, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opiskelu osana hyvinvoinnin kokonaisuutta
tukea ja vahvistaa opiskelijan voimavaroja
havaita elämäntapoihin liittyviä riskejä ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden vähentämiseksi
arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta
huomioida syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat
ohjata opiskelija tarvittavien palvelujen piiriin, jos toimintakykyä uhkaavia tai sitä haittaavia ongelmia havaitaan
selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve
suunnitella tarvittaessa kroonisten sairauksien seuranta, hoito ja kuntoutus opiskelun ajaksi
selvittää erityisopiskelijan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä oppilaitoksen ja muiden tahojen kanssa
arvioida jatkotapaamisten tarve
tiedottaa opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista


Opiskelijan terveystarkastuksessa arvioidaan opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta. Palveluja kohdennetaan koko ikäluokan kattavien määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi erityisesti niille, jotka tarvitsevat enemmän opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöiden apua tai ohjausta.

Terveystarkastuksista poisjääneiden opiskelijoiden osalta selvitetään mahdollinen tuen tarve.

Opiskeluterveydenhuollon tarkastukseen varatusta ajasta opiskelija saa 48 tuntia ennen vastaanottoaikaa tekstiviestimuistutuksen puhelimeen, jossa pyydetään opiskelijaa saapumaan vastaanotolle sovittuna aikana. Tekstiviestimuistutus sisältää terveydenhoitajan yhteystiedot mahdollista ajanvarauksen peruutusta varten ja uuden tarkastusajankohdan sopimista varten.

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksista poisjääneiden opiskelijoiden tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja laajasti. Näin pyritään saamaan mahdollisimman kattava kuva opiskelijan kokonaistilanteesta ja kartoittamaan ne syyt, miksi opiskelija ei ole saapunut hänelle varatulle tarkastusajalle. Alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla ollaan yhteydessä aina vanhempiin, mikäli nuoresta on herännyt huoli.

Käytön edellytykset:

Opiskelijat

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »