Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset, 7. luokka

Yläasteella aloittava oppilas osallistuu terveystarkastukseen vanhempien tai huoltajien kanssa. Terveystarkastus voidaan tehdä kesällä ennen koulun alkua. Vanhemmat ja nuori täyttävät terveystarkastusta varten terveyskyselylomakkeen (Tekoul-35). Yhteistyössä vanhempien kanssa selvitetään nuoren ja perheen hyvinvointia sekä elinoloja. Keskustellaan mielialasta, opiskelun ja arjen sujumisesta sekä sosiaalisista suhteista. Kiinnitetään huomio nuoren ja perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Linkki lomakkeisiin löytyy oikeasta palkista.

Lisäksi terveystarkastuksessa tutkitaan nuoren fyysistä vointia. Pituuden ja painon mittauksen, kasvun arvioinnin ja haastattelun yhteydessä arvioidaan myös nuoren muita mahdollisia fyysisiä tai kehityksellisiä pulmia; tarvittaessa konsultoidaan lääkäriä. Ryhti tarkastetaan erityisesti pojilta ja niiltä tytöiltä, joilla kuukautisten alkamisesta on alle vuosi. Tiedot puberteettikehityksestä mm. mahdollisesta kuukautisten alkamisesta kirjataan. Seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista keskustellaan tilanteen mukaan nuoren kanssa kahden kesken. Vanhemmilta tai nuorelta saadaan mahdollisten aikaisempien hoitojaksojen sairauskertomukset, joista selviää suunniteltu seurannan ja lisätuen tarve. Terveysneuvonnan keinoin edistetään nuoren terveyttä keskustelemalla nuoren ja koko perheen terveystottumuksista. Tarkastuksessa hyödynnetään terveys- ja hyvinvointisuunnitelman tietoja tai mahdollisesti terveydenhoitajan ja opiskeluhuollossa esiin tulleita asioita.

Käytön edellytykset:

Koululaiset

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »