Suoraan sisältöön

Aikuisten ehkäisevä mielenterveystyö

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä.

Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihteiden käytön aiheuttamista haitoista, välineitä käytön ehkäisyyn ja hallintaan, sekä tehdään tunnetuksi ehkäisevää mielenterveystyötä. Asiakas saa tietoa, arviointivälineitä ja vertaistukea omatoimiseen muutokseen.

Ammattilaisille pyritään turvaamaan riittävät työvälineet ja osaaminen. Työtä edistetään myös erilaisilla kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla, sekä kumppanuusperiaatteella tekemällä tunnetuiksi muiden toimijoiden työtä ja osallistumalla verkostoihin.

ETY:
- toimii valtakunnallisen Mieli -ohjelman ja Kansallisen mielenterveys ja päihdesuunnitelman toimeenpano Helsingissä linjausten mukaisesti.
- edistää AUDIT -testin käyttöä ja päihteidenkäytön varhaista puheeksi ottoa mahdollisimman laaja-alaisesti.
- tekee tunnetuksi järjestöjen ehkäisevän mielenterveystyön palveluita.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, venäjä

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska »