Suoraan sisältöön

Asumisen tuen asumispalvelut

Asunnottomille järjestettäviä asumispalveluita ovat tukiasuminen, tuettu asuminen ja palveluasuminen (Auroratalossa).

Tukiasuminen voi tapahtua Asumisen tuen itsenäisessä pienasunnossa, solutukiasunnossa tai tukikodissa. Tuettua asumista voidaan järjestää joko järjestön pienasunnossa tai asunnottomille tarkoitetussa ympärivuorokautisesti tuetussa asumisyksikössä. Tuettu asuminen ja palveluasuminen Auroratalossa ovat myös ympäri vuorokautisesti tuettuja asumismuotoja. Tuetun sekä palveluasumisen kaupunki hankkii pääsääntöisesti ostopalveluna eri palveluntuottajilta. Poikkeuksena on Vanhan Viertotien asumisyksikkö, joka on Asumisen tuen omana toimintana toteutettavaa asumista.

Arviointi- ja sijoitustyöryhmän tehtävänä on asunnottomien asiakkaiden tuen tarpeen arvioinnista vastaaminen, asiakkaiden sijoittaminen sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin sekä Asumisen tuen soluasunnoissa, tukikodeissa ja Vanhan Viertotien asumisyksikössä asuvien asiakkaiden yksilöhuollon päätöksentekotyö.

Käytön edellytykset:

Palveluihin hakeutuminen edellyttää aina sosiaalityöntekijän arviota sekä SAS-päätöstä. Asiakkaat asioivat sosiaalityöntekijöillä ikä- ja kirjainjakonsa mukaisesti. Vapautuvien vankien arviointityö on keskitetty kolmelle työntekijälle. Palveluihin pääsyn edellytyksenä ovat asunnottomuus sekä tuen ja hoivan tarve.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »