Suoraan sisältöön

Asiantuntija, vammaisten henkilöiden osallisuus

Vammaisten henkilöiden osallisuuden asiantuntijan tehtävänä on edistää pitkäaikaissairauden tai vamman vuoksi liikkumis- tai toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena.

Vammaisten henkilöiden osallisuuden asiantuntija ei käsittele vammaisia henkilöitä koskevia yksilöasioita (hakemukset, muistutukset, valitukset) eikä korvaa vakiintuneita neuvonta- ja vaikuttamisväyliä (esim. vammaisneuvonta tai sosiaali- ja potilasasiamies).


Vammaisten henkilöiden osallisuuden asiantuntijan tehtäviin kuuluvat:

- Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden osallisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumisen edistäminen.

- Yhdyshenkilö ja asiantuntija eri toimialojen välillä

- Kouluttaja ja neuvoja vammaisasioissa

- Vammaisneuvoston sihteeri

- Linkki kaupungin eri toimijoiden ja vammaisjärjestöjen välillä

- Vammaisasioiden asiantuntija työryhmissä ja projekteissa


Yhteystiedot:

Asiantuntija Tiina Lappalainen, Puh. 09 3103 6086, tiina.lappalainen@hel.fi.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto


Suomeksi | På svenska » | In English »