Suoraan sisältöön

Palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen.

Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin hoivan kustannuksista setelin suuruisen summan. Hoivakustannuksiksi katsotaan palvelumaksu ja perusmaksu. Palvelumaksu peritään hoidosta ja huolenpidosta. Perusmaksu kattaa yksikön yhteisiin tiloihin, valvontaan ja turvajärjestelyihin liittyviä kuluja. Muista kustannuksista asiakas huolehtii itse.

Palveluseteli kattaa palvelukodin palvelumaksun ja perusmaksun.

Asiakas maksaa itse palvelumaksun omavastuuosuuden, vuokran, ateriat, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut.

Palvelusetelituottajien palvelujen laadusta vastaa sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston ostopalvelutiimi, aluehallintovirasto sekä sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira. Palvelusetelituottajiksi hyväksytyt palveluntuottajat täyttävät kaupungin palvelun laadulle ja sisällölle asettamat ehdot. Palvelusetelituottajaksi hyväksytyt palveluntuottajat ovat sitoutuneen mm. yövalvonnan järjestämiseen, asukkaan terveydentilan seuraamiseen ja arviointiin, päivittäisissä toiminnoissa avustamiseen sekä hoitamaan asiakasta loppuun asti.

Gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijä on yhteyshenkilönä hoitotason arviointiprosessin käynnistämisessä ja palvelusetelin hakuprosessissa. Hänen kanssaan käydään läpi palveluseteliin liittyviä asioita mm. alustavia arvioita asiakkaan kustannuksista palveluseteliä tai kaupungin palveluasumista käytettäessä. Sosiaalityöntekijältä saa palvelusetelihakemus-lomakkeen, joka on samalla tuloselvityslomake, sekä hyväksyttyjen palvelusetelituottajien listan. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan nettotulot.

Käytön edellytykset:

Palvelusetelin hakemista edeltää asiakkaan hoitotason arviointi (SAS-arviointi). Myös niiden asiakkaiden, jotka ovat hakeutuneet palvelutaloon omatoimisesti ennen palvelusetelipäätöstä, tulee käynnistää hoitotason arviointiprosessi. Kun asiakkaan hoitotasoratkaisu on ympärivuorokautinen hoito, asiakas voi halutessaan hakea palveluseteliä.

Kohderyhmiä ovat ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevat yli 65-vuotiaat ja alle 65-vuotiaat monisairaat.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala

Aiheeseen liittyvät palvelut:
Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA