Suoraan sisältöön

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon perustehtävänä on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä valvoa opiskeluympäristön terveydellisiä oloja. Opiskeluterveydenhuolto toimii asiakaslähtöisesti, luottamuksellisesti ja oikeudenmukaisesti opiskelijan yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Opiskeluterveydenhuolto vahvistaa nuoren omia voimavaroja, torjuu syrjäytymistä, tukee nuorta aikuistumisessa ja vahvistaa nuoren elämänhallintaa.

Opiskelija saa sairaanhoitopalvelut pääsääntöisesti oman asuinalueensa terveysasemalta ja ulkokuntalainen opiskelija siltä terveysasemalta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Kaikki päätoimisesti Helsingissä opiskelevat voivat kotikunnastaan riippumatta saada suun terveydenhuollon palveluja Helsingin terveyskeskuksesta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat käyttäjilleen vapaaehtoisia.

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö toimii yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön kanssa opiskelijahuoltoryhmässä tai hyvinvointityöryhmässä. Opiskelijahuoltoryhmässä voidaan esimerkiksi yhdessä sopia opiskelijalle järjestettävästä tuesta ja työnjaosta. Moniammatillista yhteistyötä tehdään myös alueen muiden toimijoiden kanssa.

Opiskelijoiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista seurataan vuosittain.

Psykiatriset sairaanhoitajat, jotka toimivat tsemppari-ohjaaja nimikkeellä muutamissa ammatillisessa oppilaitoksessa, tukevat opiskelijoiden elämänhallintaa ja auttavat psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa tarpeen mukaan.

Käytön edellytykset:

Opiskeluterveydenhuollon palveluja saavat Helsingissä opiskelevat lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »