Suoraan sisältöön

Ryhmäterapiakeskus

Ryhmäterapiakeskus kehittää ja toteuttaa psykiatrisiin sairausryhmiin soveltuvia kognitiivis-behavioraalisia ryhmäterapiaohjelmia täydentämään potilaan muuta hoitoa. Kokonaishoitovastuu säilyy lähettävällä taholla ryhmäterapian ajan.

Ryhmäterapia on strukturoitua, tavoitteellista, määräaikaista ja vertaistukea hyödyntävää. Siihen osallistuminen edellyttää potilaalta motivaatiota tutkia omaa sairauttaan ja elämäntilannettaan sekä valmiutta erilaisten harjoitusten tekemiseen.

Ryhmäterapian tavoitteena on mm. ajanmukaisen tiedon saaminen sairaudesta, siihen liittyvien oireiden tunnistaminen, uusien selviytymis- ja hallintakeinojen löytäminen ja niiden harjoittelu sekä tuen saaminen toisten kokemuksista.

Ryhmäterapiakeskus kouluttaa muita sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä mallinsa mukaisesti toimivien ryhmien ohjaajiksi sekä antaa ryhmien ohjaamiseen liittyvää työnohjausta ja konsultaatiota.

Käytön edellytykset:

Yli 18 vuoden ikä.
Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.
Potilaat ohjataan ryhmäterapiakeskukseen lähetteellä. Potilas kutsutaan haastatteluun, jossa arvioidaan ryhmäterapian soveltuvuutta ja oikea-aikaisuutta.
Palvelu on potilaalle maksuton.

Arkisin klo 8 - 16.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »