Suoraan sisältöön

Yleissairaalapsykiatrinen ja -päihdekonsultaatio

Konsultaation kohderyhmänä ovat somaattisessa hoidossa olevat ja eri tavoin psyykkisesti oireilevat ja/tai päihteitä käyttävät potilaat. Palvelua tarjotaan Helsingin kaupungin sairaaloiden somaattisille osastoille ja päivystyksiin.

Konsultaation tavoitteena on, että potilas saa oikea-aikaisen päihde- tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon tuottaman arvion voinnistaan ja jatkohoidon tarpeellisuudesta. Konsultaation kohderyhmänä ovat somaattisessa hoidossa olevat ja eri tavoin psyykkisesti oireilevat ja/tai päihteitä käyttävät potilaat. Psykiatrisen konsultaation tarve voi olla esimerkiksi itsemurhayritys, mielialaoireilu, ahdistuneisuus, elämän kriisitilanne, psykoottisuus tai jokin muu mielenterveyden häiriöön viittaava oireilu. Päihdekonsultaation ensisijaisena tarkoituksena on seuloa varhaisvaiheen mahdolliset päihteiden ongelmakäyttäjät ja ohjata heidät asianmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Tämän lisäksi päihdehoitajat arvioivat ja antavat terveysneuvontaa runsaasti päihteitä käyttäville potilaille.

Konsultaatiopyyntöön pyritään vastaamaan päivystyksessä saman päivän aikana, osastoille 1-7 vrk: n aikana. Konsultaatiokäyntien määrä / potilas on tavallisesti 1-5. Konsultaatiopoliklinikalla arvioitavat potilaat ovat iältään 16-vuotiaista vanhuksiin.

Käytön edellytykset:

Yli 16 vuoden ikä.
Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille ja on potilaalle maksuton.

Päivystyksissä saman päivän aikana, osastoille viikon sisällä.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »