Suoraan sisältöön

Lyhytaikainen sijoitus vastaanottoperheeseen

Vastaanottoperheet tarjoavat lapselle lyhytaikaista sijaishuoltoa perheessä. Sijoituksen aikana työskennellään lapsen edun mukaisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Välittömässä vaarassa oleva lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottoperheeseen. Sijoitus voidaan tehdä kaikkina vuorokauden aikoina. Vastaanottoperheessä lapsi otetaan turvallisesti vastaan, hän saa tarvitsemaa hoivaa ja huolenpitoa ja hänen sekä perheen tilanne arvioidaan. Sijoituksen aikana tehdään työtä lapsen ja perheen kanssa, jotta kotiinpaluu olisi mahdollista. Arviointi aloitetaan heti sijoituksen tapahduttua. Ensimmäinen neuvottelu, tavoiteneuvottelu pidetään viiden vuorokauden kuluessa sijoituksen alkamisesta. Kotiinpaluun tai jatkosijoituksen tulisi tapahtua viimeistään neljän kuukauden kuluessa sijoituksen alkamisesta.

Vastaanottoperhesijoituksen aikana tehdään lapsen tarpeisiin keskittyvä tilanteen yhteinen arviointi ja jatkosuunnitelma. Vastaanottoperhesijoituksen aikana tuetaan lasta ja hänen perhettään löytämään yhdessä uusia ratkaisukeinoja muutoksen aikaansaamiseksi. Lähtökohtana arvioinnissa ja suunnitelman tekemisessä ovat lapsen etu ja lapsen yksilölliset tarpeet. Tiiviiseen yhteistyöhön lapsen, vanhempien ja mahdollisesti myös lapsen muiden läheisten kanssa osallistuu vastuusosiaalityöntekijä, perhehoitaja ja vastaanottoperhetoiminnan työntekijät ja muut mahdolliset viranomaiset.

Vastaanottoperheet sijaitsevat Helsingissä tai lähikunnissa ja tarjoavat lyhytaikaisen sijoituspaikan lapsille. Vastaanottoperheet on valittu ja valmennettu tehtäväänsä ja ne toimivat osana Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lastensuojelun palveluita. Vastaanottoperheessä lapsi saa saman aikuisen huolenpitoa kotiympäristössä. Perheet voivat erikoistua hoitamaan vauvoja, leikki-ikäisiä tai kouluikäisiä. Vastaanottoperheellä voi olla paikkoja 1-3 lapselle. Perhehoitajia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Käytön edellytykset:

Virka-aikana lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja Palvelujen asiakasohjauksen sosiaalityöntekijä arvioivat yhdessä käytettävissä olevien tietojen pohjalta lapsen sijoituspaikan. Virka-ajan ulkopuolella sijoituksen tekee sosiaalipäivystys. Lapsi sijoitetaan ensisijaisesti perheeseen (Lastensuojelulaki 50§). Sijoittava sosiaalityöntekijä tekee sijoituksesta Lastensuojelulain 37§ tai 38§ mukaisen päätöksen.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »