Suoraan sisältöön

Yksilöllistetty oppimäärä

Jos oppilas ei tehostetun tai erityisen tuen tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia keskeisiä tavoitteita hyväksytysti, voidaan harkita oppiaineen tai -aineiden yksilöllistämistä.

Yksilöllistämisen yhteydessä oppilaalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt niihin oppiaineisiin, joissa hänellä on yksilölliset oppimäärät. Nämä kirjataan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Käytön edellytykset:

Yksilöllistäminen on erityistä tukea, joka pohjautuu pedagogiseen selvitykseen ja psykologin lausuntoon.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »

JAA