Suoraan sisältöön

Työkykyselvitys

Työkykyselvityksen perustehtävänä on selvittää ja arvioida palveluun lähetteellä ohjattujen 18-63 -vuotiaiden asiakkaiden työ- ja toimintakyky sekä kuntoutuksen ja eläkkeen saamisen mahdollisuudet.

Sosiaalitoimen palvelupisteen tai työllisyyspalvelujen työntekijä ohjaa asiakkaan työkykyselvitykseen erillisellä kirjallisella lähetteellä, jossa on liitteenä asiakkaan allekirjoittama suostumus tietojen antamiseen.

Sosiaalityöntekijän tekemän alkuarvion jälkeen asiakas ohjataan mahdollisiin tutkimuksiin. Tutkimusten perusteella erikoislääkäri tekee B-lausunnon, jossa hän arvioi asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja kuntoutusedellytyksiä.

Sosiaalityöntekijä vastaa yhdessä asiakkaan kanssa työkykyselvityksen etenemisestä ja jatkotoimenpiteisiin ohjaamisesta.

Käytön edellytykset:

Palveluun ohjatut 18 - 63-vuotiaat asiakkaat, joiden työ- ja toimintakyky sekä eläkkeen saamisen mahdollisuudet tulee selvittää ja arvioida.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »