Suoraan sisältöön

Tontin lohkominen

Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen tekemän hakemuksen perusteella tai Maanmittauslaitoksen toimitettua ilmoituksen määräalan lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle. Erillinen hakemus voi nopeuttaa toimituksen käsittelyä. Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Omistajalla tulee olla lainhuuto kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lisäksi edellytyksenä on, että tontin eri muodostajakiinteistöihin vahvistetut kiinnitykset eivät ole esteenä. Lohkomisessa tarkastetaan vanhat rajat ja rakennetaan uudet rajamerkit maastoon sekä perustetaan tarpeelliset kiinteistörasitteet, kuten kulkuyhteys ja johdot. Lohkomistoimituksen jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkomisesta peritään voimassa olevan kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen maksu. Tontin lohkominen vie aikaa keskimäärin 3-4 kuukautta hakemuksesta rekisteröintiin. Kiireellisissä tapauksissa toimitusta voi nopeuttaa hankkimalla kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksynnän.

Avoinna ma-to 08:15-16, pe 10-15.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi