Suoraan sisältöön

Kuntoutusohjaus terveydenhuollossa

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on tukea vaikeasti vammaisen henkilön selviytymistä arjessa omassa elinympäristössään.

Kuntoutusohjaaja selvittää kuntoutujan kokonaistilanteen, arvioi kuntoutustarpeen sekä toimii tarvittaessa kuntoutusprosessin suunnittelijana, käynnistäjänä ja seuraajana. Hän neuvoo ja ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Kuntoutusohjaaja toimii terveydenhuollon edustajana potilaan kuntoutumisen suunnittelussa tehden yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Kuntoutusohjaus voi tarvittaessa käynnistää kuntoutussuunnitelman laatimisen.

Kuntoutusohjaaja tekee koti- ja koulukäyntejä ja osallistuu hoito- sekä verkostopalavereihin ja toimii tarvittaessa niiden koollekutsujana.

Yhteyden kuntoutusohjaajaan voi ottaa potilas itse, omainen tai hänen hoidostaan vastaava taho.

Kuntoutusohjaus on potilaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »