Suoraan sisältöön

Yleislinjan lukiokoulutus

Lukio-opinnot jakaantuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Lukion päättötodistukseen edellytetään vähintään 75 kurssia. Opinnot voi suorittaa 2-4 vuodessa. Lukion päättövaiheessa suoritetaan ylioppilastutkinto.

Lukiossa opiskellaan monipuolisesti eri oppiaineita kuten äidinkieltä ja vieraita kieliä, matemaattis-luonnontieteellisiä ja humanistis-yhteiskunnallisia aineita, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja liikuntaa sekä taito- ja taideaineita.

Opiskelijat valitaan yleislinjan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukion jälkeen opiskelija voi hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.

Käytön edellytykset:

Opiskelijat valitaan yleislinjan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukioihin haetaan yhteishaussa.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 <    1    2    3   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi