Suoraan sisältöön

Palvelutarpeen selvittäminen, ikääntyvien palvelut

Iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.

Selvittämisen suorittaa työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoituksenmukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuus.

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Lisäksi otetaan huomioon asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus.

Iäkkäälle henkilölle laaditaan suunnitelma, jossa määritellään toimintakykyä tukeva ja hyvän hoidon turvaava palvelukokonaisuus. Vaihtoehdoista neuvotellaan iäkkään henkilön kanssa.

Palvelutarpeen selvittämistä voi kysyä Seniori-infon puhelinneuvonnasta, ma-pe klo 9-15 puh. 09 3104 4556.


Käytön edellytykset:

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »