Suoraan sisältöön

Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.

Tuen tarvetta arvioidaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen ja yhteinen tarkastelu perusteella. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukaisen asiantuntijan lausunto, mutta tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu.

Joissakin tilanteissa lapsen tukemiseen tarvitaan erityispedagogista osaamista ja päätöksiä tukitoimista.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi saa päivähoitopalvelut pääsääntöisesti omalla asuinalueellaan omien ikätovereidensa kanssa.

Hoito järjestetään erityisryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä silloin, kun lapsen erityisen tuen tarve on mittavaa tai siitä on hänelle kehityksellisesti enemmän hyötyä kuin peruspäivähoidosta.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    7    8    >   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi