Suoraan sisältöön

Lastenkotitoiminta

Lastenkotihoidon tarkoituksena on turvata sijoitetuille lapsille turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys. Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa. Lastenkotihoito voi olla lyhyt- tai pidempiaikaista. Sijoituksen kesto riippuu lapsen tarpeista ja perheen tilanteesta. Joidenkin lastenkotien yhteydessä toimii myös oma koulu.

Lastenkoti on lasten, nuorten ja aikuisten yhteisö, jossa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Henkilökunta huolehtii siitä, että lastenkodissa on hyvä ja turvallista olla.

Lastenkodissa huolehditaan lapsen perustarpeista ja hyvinvoinnista, kuten säännöllinen päivärytmi, ruokailu ja riittävä ja rauhallinen yöuni. Lastenkotihoidon aikana turvataan lapsen koulunkäynti ja järjestetään muu tarvittava tuki. Paikalla on aina aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä kaikissa asioissa. Lapsella on nimetty aikuinen, joka huolehtii ensisijaisesti lapsen asioista ja työskentelee hänen tukenaan.

Lastenkotisijoituksen alkaessa tehdään lapselle hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja yhteistyöstä läheisverkoston kanssa.

Käytön edellytykset:

Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa. Lastenkotiin sijoittamista edeltää lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän kanssa tehty yhteistyö. Lastenkotisijoitus tehdään, kun avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 1    2    3    4    5    6    >   

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »