Suoraan sisältöön

Luokkien 7-9 perusopetus

7.-9. luokilla opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 7.-9. luokilla opettajina ovat aineenopettajat. Jokaiselle luokalle on nimetty oma luokan- tai ryhmänohjaaja. Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Oppilaan viikoittainen keskimääräinen tuntimäärä on 30 tuntia.

Helsinkiläiset oppilaat voivat opiskella koko peruskoulunsa ajan lähikoulussaan. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä. Muut 6. luokkalaiset saavat yläasteen aloitusvuoden alussa oppilastietolomakkeen, johon on merkitty oma lähikoulu.

Helsingin kaupungilla on sekä suomen- että ruotsinkielisiä peruskouluja.

Käytön edellytykset:

Oppivelvolliset eli 7-16-vuotiaat, peruskoulun 1.-6.luokkien oppimäärän suorittaneet helsinkiläiset.

Lukuvuosina.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Yhteystiedot ja toimipisteet:

 <    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    >   

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


Suomeksi