Suoraan sisältöön

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Vanhemmat voivat keskustella kuraattorin kanssa myös perheeseen liittyvistä asioista. Pulmatilanteita ratkotaan yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä alueen lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kaikissa kaupungin peruskouluissa työskentelee kuraattori.

Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä kuraattoriin. Kuraattorin yhteystiedot löytyvät jokaisen koulun kotisivuilta.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Asiointipalvelut:

Palvelusta vastaa:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsinki


Suomeksi